MUDr.Jozef Jankech

Sotinská 1588
90501 Senica

tel..034 6513051

 

Detská a nefrologická ambulancia

                                  15.03.2007                                                  

                                                                                             

Ordinačné hodiny
detskej ambulancie
nefrologickej ambulancie

Očkovanie
očkovací kalendár
¾ltačka 
encefalitída
aktuálne!

očkovanie encefalitídaPrevencia
prehliadky

   

           

  detamb@szm.sk

Detská ambulancia zais»uje liečebno-preventívnu starostlivos» pre deti od narodenia a¾ po dovąšený devätnásty rok ¾ivota.

Nefrologická ambulancia je určená pre deti s ochorením obličiek a močových ciest. K dispozícii je kompletné vyšetrenie laboratórne, funkčné a ultrazvukové. Ambulancia disponuje vlastným ultrazvukovým prístrojom, ktorý umo¾ņuje okam¾ité vyšetrenie.

Horúčka                                                                                             Infekcie močových ciest

Kašeµ                                                                                                 Vyšetrenie moču

Zvracanie a hnačka                                                                        Prevencia obličkových ochorení

                                     Anatómia obličiek a močových ciest                                  

                                                             

       
                                Stránka je aktualizovaná v programe Nvu